សួរអ្នកជំនាញ

មេចុងភៅ Neha Shah ចែករំលែកអាថ៌កំបាំងអាហារជាមួយអ្នកចូលរួមប្រកួតប្រជែងជាមួយលោកស្រី Femina ឆ្នាំ ២០២១

អ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលអ្នកត្រូវដឹងអំពីជុំទី ៣ នៃលោកស្រី Femina ឆ្នាំ ២០២១ ជាមួយ Mentor Chef Neha Deepak Shah ។ នេះជាជុំអាហារ។

លោកស្រី Femina ឆ្នាំ ២០២១ ជុំសម្ផស្សជាមួយ Harpreet Suri៖ អ្នកត្រូវដឹង

បេក្ខនារីត្រូវរៀបចំនូវមុខមាត់ចំនួន ៣ ផ្សេងៗគ្នានោះគឺការមើលថ្ងៃខែឆ្នាំមុខមើលពណ៍សនិងសម្លៀកបំពាក់កូនក្រមុំដើម្បីបង្ហាញពីភាពប៉ិនប្រសប់និងជំនាញរបស់ពួកគេ។ លោកស្រីហ្វីត