គោលការណ៍​ភាព​ឯកជន

យើងផ្តល់តម្លៃដល់ភាពឯកជនរបស់អ្នក។គោលនយោបាយឃុកឃី
គេហទំព័រនេះនឹងផ្ទុកព័ត៌មានខ្លះអំពីចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់អ្នកនៅលើកុំព្យូទ័រផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកនៅក្នុងឯកសារតូចមួយដែលមានឈ្មោះថាឃុកឃី។ ឃុកឃីគឺជាបំណែកតូចមួយនៃទិន្នន័យដែលគេហទំព័រស្នើឱ្យកម្មវិធីអ៊ីនធឺណិតរបស់អ្នករក្សាទុកនៅលើកុំព្យូទ័រឬឧបករណ៍ចល័តរបស់អ្នក។ ខូឃីអនុញ្ញាតឱ្យគេហទំព័រចងចាំសកម្មភាពឬចំណូលចិត្តរបស់អ្នកតាមពេលវេលា។

អ្នកអាចលុបខូឃីស៍ទាំងអស់ដែលមាននៅក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់អ្នកហើយអ្នកអាចកំណត់កម្មវិធីរុករកភាគច្រើនដើម្បីការពារកុំឱ្យដាក់វា។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយប្រសិនបើអ្នកធ្វើដូចនេះអ្នកប្រហែលជាត្រូវកែសម្រួលចំណង់ចំណូលចិត្តខ្លះដោយដៃរាល់ពេលដែលអ្នកចូលមើលគេហទំព័រហើយសេវាកម្មនិងមុខងារខ្លះអាចមិនដំណើរការ។

កម្មវិធីរុករកភាគច្រើនគាំទ្រខូឃីស៍ប៉ុន្តែអ្នកអាចកំណត់ឱ្យកម្មវិធីរុករករបស់អ្នកបដិសេធពួកវាហើយអាចលុបចោលនៅពេលណាដែលអ្នកចូលចិត្ត។ អ្នកអាចរកឃើញការណែនាំ នៅទីនេះ សម្រាប់របៀបដែលអ្នកអាចធ្វើវានៅលើកម្មវិធីរុករកផ្សេងៗ។

ដំណោះស្រាយសម្រាប់ការជ្រុះសក់និងអង្គែស្បែកក្បាល

គេហទំព័រនេះប្រើខូឃីស៍ដើម្បី៖
១) កំណត់អត្តសញ្ញាណអ្នកថាជាអ្នកប្រើប្រាស់ត្រលប់មកវិញហើយដើម្បីរាប់ការទស្សនារបស់អ្នកនៅក្នុងការវិភាគស្ថិតិចរាចរណ៍
២) ចងចាំចំណង់ចំណូលចិត្តបង្ហាញផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក (ដូចជាថាតើអ្នកចូលចិត្តមតិយោបល់ដើម្បីបង្ហាញការដួលរលំទាំងអស់រឺអត់)
៤) ផ្តល់នូវលក្ខណៈពិសេសនៃការប្រើប្រាស់ផ្សេងទៀតរួមទាំងការតាមដានថាតើអ្នកបានផ្តល់ការយល់ព្រមចំពោះខូឃីស៍របស់អ្នករួចហើយឬនៅ

ការបើកដំណើរការឃុកឃីមិនចាំបាច់តឹងរ៉ឹងសម្រាប់គេហទំព័រដំណើរការទេប៉ុន្តែវានឹងផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវបទពិសោធន៍រុករកល្អប្រសើរ។

ព័ត៌មានទាក់ទងនឹងខូឃីមិនត្រូវបានប្រើដើម្បីកំណត់អត្តសញ្ញាណអ្នកផ្ទាល់ទេហើយមិនត្រូវបានប្រើសម្រាប់គោលបំណងផ្សេងទៀតក្រៅពីព័ត៌មានដែលបានពិពណ៌នានៅទីនេះទេ។

កម្ចាត់សក់មុខតាមបែបធម្មជាតិ

វាក៏អាចមានប្រភេទឃុកឃីផ្សេងទៀតដែលត្រូវបានបង្កើតបន្ទាប់ពីអ្នកបានចូលមើលគេហទំព័រនេះ។ គេហទំព័រនេះប្រើហ្គូហ្គលវែលដែលជាសេវាកម្មវិភាគគេហទំព័រពេញនិយមដែលប្រើឃុកឃីដើម្បីជួយវិភាគពីរបៀបដែលអ្នកប្រើប្រាស់ប្រើគេហទំព័រនេះ។ ព័ត៌មានដែលបង្កើតដោយខូឃីស៍អំពីការប្រើប្រាស់គេហទំព័រនេះរបស់អ្នក (រួមទាំងអាសយដ្ឋាន IP របស់អ្នក) នឹងត្រូវបញ្ជូនទៅនិងរក្សាទុកដោយហ្គូហ្គោលនៅលើម៉ាស៊ីនមេនៅសហរដ្ឋអាមេរិក។ ហ្គូហ្គោលនឹងប្រើព័ត៌មាននេះក្នុងគោលបំណងវាយតម្លៃការប្រើប្រាស់គេហទំព័រផ្សេងទៀតរបស់អ្នកចងក្រងរបាយការណ៍ស្តីពីសកម្មភាពគេហទំព័រនិងផ្តល់សេវាកម្មផ្សេងទៀតដែលទាក់ទងនឹងសកម្មភាពគេហទំព័រនិងការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិត។ ហ្គូហ្គោលក៏អាចផ្ទេរព័ត៌មាននេះទៅឱ្យភាគីទីបីដែលតម្រូវឱ្យធ្វើដោយច្បាប់ឬកន្លែងដែលភាគីទីបីដំណើរការព័ត៌មានជំនួសឱ្យហ្គូហ្គោល។ ហ្គូហ្គោលមិនប្តេជ្ញាភ្ជាប់អាស័យដ្ឋានអាយភីរបស់អ្នកជាមួយទិន្នន័យផ្សេងទៀតដែលកាន់កាប់ដោយហ្គូហ្គោល។

ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មរបស់ភាគីទីបី
គេហទំព័រនេះមានក្រុមហ៊ុនផ្សាយពាណិជ្ជកម្មរបស់ភាគីទីបីដែលបម្រើការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដល់អ្នកនៅពេលអ្នកចូលមើល។ ក្រុមហ៊ុនទាំងនេះអាចរក្សាទុកព័ត៌មានអំពីដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់អ្នកនៅទីនេះនិងគេហទំព័រផ្សេងទៀតដើម្បីផ្តល់ជូនអ្នកនូវការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដែលពាក់ព័ន្ធអំពីទំនិញនិងសេវាកម្ម។ ឧទាហរណ៍ប្រសិនបើពួកគេដឹងពីអ្វីដែលអ្នកត្រូវបានបង្ហាញការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនៅពេលចូលមើលគេហទំព័រនេះពួកគេអាចប្រយ័ត្នកុំបង្ហាញអ្នកដដែលៗម្តងហើយម្តងទៀត។

ក្រុមហ៊ុនទាំងនេះអាចជួលខូឃីស៍និងឧបករណ៍កំណត់អត្តសញ្ញាណផ្សេងទៀតដើម្បីប្រមូលព័ត៌មានដែលវាស់ស្ទង់ប្រសិទ្ធភាពនៃការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម។ ព័ត៌មានជាទូទៅមិនអាចកំណត់អត្តសញ្ញាណផ្ទាល់ខ្លួនបានទេលើកលែងតែឧទាហរណ៍អ្នកផ្តល់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែលអាចកំណត់អត្តសញ្ញាណបានតាមរយៈការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មឬសារអ៊ីមែល។

ពួកគេមិនភ្ជាប់អន្តរកម្មរបស់អ្នកជាមួយគេហទំព័រដែលមិនមានទំនាក់ទំនងជាមួយអត្តសញ្ញាណរបស់អ្នកក្នុងការផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មផ្អែកលើចំណាប់អារម្មណ៍។

គេហទំព័រនេះមិនផ្តល់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដល់អ្នកផ្សាយពាណិជ្ជកម្មឬគេហទំព័រភាគីទីបីឡើយ។ អ្នកផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនិងភាគីទីបីផ្សេងទៀត (រួមទាំងបណ្តាញផ្សាយពាណិជ្ជកម្មក្រុមហ៊ុនផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនិងអ្នកផ្តល់សេវាកម្មផ្សេងទៀតដែលពួកគេអាចប្រើ) អាចសន្មតថាអ្នកប្រើប្រាស់ដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយឬចុចលើការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មឬខ្លឹមសារផ្ទាល់ខ្លួនគឺជាផ្នែកមួយនៃក្រុមដែលការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មឬមាតិកា ត្រូវបានតម្រង់ឆ្ពោះទៅរក (ឧទាហរណ៍អ្នកអាននៅភាគពាយ័ព្យប៉ាស៊ីហ្វិកដែលអានអត្ថបទជាក់លាក់) ។ ឃុកឃីរបស់ភាគីទីបីខ្លះអាចផ្តល់ឱ្យពួកគេនូវព័ត៌មានអំពីអ្នក (ដូចជាគេហទំព័រដែលអ្នកត្រូវបានបង្ហាញការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មឬព័ត៌មានប្រជាសាស្ត្រ) ពីប្រភពក្រៅអ៊ីនធឺណិតនិងតាមអ៊ីនធឺណិតដែលពួកគេអាចប្រើដើម្បីផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដែលពាក់ព័ន្ធនិងមានប្រយោជន៍ជាងមុន

ដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមអំពីជម្រើសអ្វីខ្លះដែលអ្នកមានអំពីការកំណត់ការប្រមូលព័ត៌មានដោយបណ្តាញផ្សព្វផ្សាយរបស់ភាគីទីបីអ្នកអាចពិគ្រោះជាមួយគេហទំព័ររបស់ ផ្តួចផ្តើមការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មតាមបណ្តាញ

អ្នកអាចបដិសេធមិនចូលរួមក្នុងបណ្តាញផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដែលផ្អែកលើចំណាប់អារម្មណ៍ប៉ុន្តែការបដិសេធមិនមានន័យថាអ្នកនឹងមិនទទួលបានការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មតាមអ៊ីនធឺណិតទៀតទេ។ វាមានន័យថាក្រុមហ៊ុនដែលអ្នកបានជ្រើសរើសមិនប្រើការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មតាមតំរូវការរបស់អ្នកដោយផ្អែកលើចំណាប់អារម្មណ៍និងលំនាំនៃការប្រើប្រាស់គេហទំព័រដោយប្រើបច្ចេកវិទ្យាផ្អែកលើខូឃី។

គេហទំព័រនេះមានទំនាក់ទំនងជាមួយស៊ីអាយអាយម៉ាឃីធីងអ៊ីនឃ/ឃ/អេ/កាហ្វេមេឌី (កាហ្វេមេឌា) ក្នុងគោលបំណង ដាក់ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនៅលើគេហទំព័រ ហើយ CafeMedia នឹងប្រមូលនិងប្រើប្រាស់ទិន្នន័យជាក់លាក់សម្រាប់គោលបំណងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម។ ដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមអំពីការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យរបស់ CafeMedia សូមចុចនៅទីនេះ www.cafemedia.com/publisher-advertising-privacy-policy

ហាត់ប្រាណសម្រាប់ខ្លាញ់ក្បាលពោះ

ការចែករំលែកព័ត៌មាន
គេហទំព័រនេះមិនលក់ជួលឬបង្ហាញដល់ភាគីខាងក្រៅនូវព័ត៌មានដែលប្រមូលបាននៅទីនេះទេលើកលែងតែមានដូចខាងក្រោម៖

(ក) អ្នកផ្តល់សេវាកម្មសម្ព័ន្ធ៖ គេហទំព័រនេះមានកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយអ្នកផ្តល់សេវាកម្មពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗដើម្បីជួយសម្រួលដល់ដំណើរការគេហទំព័រ។ ឧទាហរណ៍គេហទំព័រអាចចែករំលែកព័ត៌មានកាតឥណទានរបស់អ្នកជាមួយអ្នកផ្តល់សេវាកម្មកាតឥណទានដើម្បីដំណើរការការទិញរបស់អ្នក។ អ្នកផ្តល់សេវាកម្មរដ្ឋបាលទាំងអស់ដែលគេហទំព័រនេះប្រើគឺទាមទារឱ្យមានការការពារកម្រិតឯកជនដូចគេហទំព័រនេះដែរដូច្នេះហើយព័ត៌មានរបស់អ្នកនឹងត្រូវបានយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងកម្រិតដូចគ្នា។ លើសពីនេះឧទាហរណ៍គេហទំព័រនេះអាចប្រើសេវាកម្មវិភាគឬទីផ្សារដូចជាហ្គូហ្គោលវិភាគ Google Adsense ថូប៊ូឡាឬ RevContent ដែលអ្នកប្រមូលបានដោយយល់ព្រមដោយគ្មានល័ក្ខខ័ណ្ឌ។

(ខ) នៅកន្លែងដែលច្បាប់តម្រូវ៖ គេហទំព័រនេះអាចចែករំលែកព័ត៌មានដែលប្រមូលបានតាមតម្រូវការរបស់ច្បាប់ជាពិសេសដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការពីអាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលដែលតម្រូវការបែបនេះបំពេញតាមតម្រូវការច្បាប់។

(គ) ការវិភាគស្ថិតិ៖ គេហទំព័រនេះអាចចែករំលែកព័ត៌មានមិនផ្ទាល់ខ្លួននិងព័ត៌មានរួមជាមួយភាគីទីបីរួមទាំងប៉ុន្តែមិនកំណត់ចំពោះគោលបំណងផ្សាយពាណិជ្ជកម្មឬទីផ្សារឡើយ។ គ្មានព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួននឹងត្រូវបានចែករំលែកតាមលក្ខណៈនេះទេ។

ខ្សែភាពយន្តបែបរន្ធត់ជាតួសំខាន់

(ឃ) ប្រតិបត្តិការ៖ ទាក់ទងនឹងឬកំឡុងពេលចរចាការរួមបញ្ចូលគ្នាការលក់ទ្រព្យសម្បត្តិក្រុមហ៊ុនការផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានឬការទិញយកឬនៅក្នុងស្ថានភាពផ្សេងទៀតដែលព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនអាចត្រូវបានបង្ហាញឬផ្ទេរជាទ្រព្យសម្បត្តិអាជីវកម្ម។

តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីចេញពីការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មផ្អែកលើចំណាប់អារម្មណ៍
ការចាកចេញពីសេវាកម្មផ្សាយពាណិជ្ជកម្មផ្អែកលើចំណាប់អារម្មណ៍ ៖ គេហទំព័រនេះគឺជាសមាជិករបស់ ផ្តួចផ្តើមការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មតាមបណ្តាញ (ណៃ) និងប្រកាន់ខ្ជាប់នូវក្រមប្រតិបត្តិណៃដូចដែលបានពិពណ៌នានៅលើគេហទំព័រណៃអ៊ី គេហទំព័រនេះក៏ប្រកាន់ខ្ជាប់នូវគោលការណ៍បទបញ្ជាខ្លួនឯងរបស់សម្ព័ន្ធឌីជីថលផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម (ឌីអេអេអេ) សម្រាប់ការពិពណ៌នាអំពីកម្មវិធីឌីអេអេអេសូមមើលគេហទំព័រ គេហទំព័រឌីអេអេអេ

ការបដិសេធការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មផ្អែកលើចំណាប់អារម្មណ៍ដោយភាគីទីបី ៖ ដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមអំពីការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មផ្អែកលើការចាប់អារម្មណ៍នៅលើអ៊ីនធឺណែតនិងវិធីជ្រើសរើសមិនជ្រើសរើសការប្រមូលព័ត៌មានសម្រាប់គោលបំណងនេះដោយក្រុមហ៊ុនដែលចូលរួមក្នុងគំនិតផ្តួចផ្តើមផ្សព្វផ្សាយតាមបណ្តាញឬសម្ព័ន្ធពាណិជ្ជកម្មឌីជីថលសូមចូលទៅកាន់ ទំព័រមិនចូលរួមរបស់អិនទំព័រជម្រើសអ្នកប្រើប្រាស់របស់ឌីអេអេអេ